HYSK HAKKINDA

Hekimköy Yelken ve Spor Kulübü(HYSK), Hekimköy Sitesi sakinlerine ve onların aile bireylerine sportif konularda Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) bünyesinde hizmet sunan bir spor kulübüdür. Bu kapsamda kanunlarla Federasyonlara bağlı spor kulüplerinin sahip olduğu tüm avantajlara sahiptir.

HYSK tüm idari faaliyetlerini İçişleri Bakanlığı Dernekler yasasına ve bu doğrultuda çıkarılan yönerge, yönetmeliklere ve kendi tüzüğüne göre yürütür. Bu kapsamda aynı zamanda bir Sivil Toplum Örgütüdür.

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden, denetim kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Ayrıca yönetim kurulu tarafından derneğe kayıtlı üyeler arasından 3 asil, 3 yedek disiplin kurulu üyesi görevlendirilir.

HYSK gelir kaynakları üye aidatları, bağışlar ve sponsorluklardır. Gerek aidatlar ve gerekse bağışlar Dernekler Genel Müdürlüğü bilgisi dâhilinde cilt, seri ve sıra numaraları belirtilmiş HYSK “Dernek gelirleri alındı belgesi” ile elden, ya da kulübün banka hesap numarasına yatırılan bedelin aidat ya da bağış olduğu ve yatıranın ad soyadı belirtilerek yapılır.

Yönetim Kurulumuz: 29 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim ve denetim kurulları listesi aşağıda olduğu gibidir:

YÖNETİM KURULU ASİL

 1. Numan Arslanyer (Başkan)
 2. Hikmet Ataker (Başkan Yardımcısı)
 3. Ozan Barış Balta (Muhasip Üye)
 4. İhsan Menlikli (Genel Kaptan)
 5. Turgut Küçük (Genel Sekreter)

DENETLEME KURULU ASİL

 1. Erkal Fındıkoğlu
 2. E. Nurhan Gen
 3. Koray Şamgul

YÖNETİM KURULU YEDEK

 1. Şerif Murat Ünal
 2. Meral Akatay
 3. Halil Demirören
 4. Sabri Karagül
 5. İbrahim Koçoğlu

DENETLEME KURULU YEDEK

 1. Mehmet Nuri Ak
 2. İbrahim Uçar


TESİSLERİMİZ

 • Ofis odamız
 • Malzeme barakamız
 • KayıkhanemizSPORCULARIMIZ (Lisansları TYF tarafından verilmektedir.)

 • Buse Akar
 • Bade Akar
 • Eren Akçay
 • Alp Özbek
 • Demir Dinçel
 • Cihan Neşet