26 Haziran 2016 günü yapılan Site İşletme Ķoop. Olağan Genel Kurul toplantısında Kulübümüzle ilgili olarak 2 madde gündeme alınmıştır. Bunlar:

  1. Kulübün halen bulunduğu Hebil plajından İncilipınara taşınması,
  2. Sivil Toplum Kuruluşu özelliği olan Kulübümüzün faaliyetlerinin yer ve zamanının Site İşletme Koop. Yönetiminin bilgisi dâhilinde yapılması hususları idi.

Her iki konuda Site Genel Kurulu tarafından reddedilmiştir.

Bu Genel Kurul Kararı ile Kulüp faaliyetleri Hebil Plajı bölgesinde şu anda kendisine tahsis edilmiş alan içinde sürdürmektedir.