26 haziran 2016 tarihinde yapılan Site Kat Malikleri Olağan Genel Kurulunda 2005 – 2007 ve 2008 yıllarında olduğu gibi siteye ödenen üye aidatlarının %10’una tekabül eden kısmının, yelken kulübüne aktarılması ve ofis odası ile antrenör için yatma yeri temini konusunda önerge verilmiş ancak bu önergemiz 86’ya karşılık 53 oyla reddedilmiştir.

Kulübün ihtiyaçları karşılayabilmesi ve özellikle, maddiyat gerektirmektedir. Bu nedenle üyelerimizin öncelikle 2015 yılı aidatlarını (toplam 240 TL) ve bütçeleri müsait ise 2016 yılı aidatlarını (240 TL) yatırmalarını beklemekteyiz.